STORITVE

Proces z nami

V studiu IDEAS naročnika popeljemo skozi celosten proces obnove doma ali poslovnih prostorov. Skupaj izpopoljnjujemo idejno zasnovo, ki jo dokončno potrdimo s fotorealistično vizualizacijo. Poskrbimo za pripravo izvedbenih načrtov in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, po želji pa za realizacijo projekta zagotovimo tudi izvedbene ekipe vrhunskih izvajalcev ali prevzamemo prenovno na ključ.

Sodelovanje po meri

Storitve studia IDEAS so zastavljene modularno. Povezani smo z različnimi izjemnimi ekipami natančnih obrtnikov, projektantov in gradbenih izvajalcev, s katerimi zagotavljamo najkvalitetnešo izvedbo v najkrajšem možnem času. Vi določite cenovni okvir in obseg željenih storitev, mi poskrbimo za optimalno izvedbeno ekipo, ki jo do predaje tudi nadziramo.

 • Projektna dokumentacija za izvedbo notranje opreme – PZI
 • Projektna dokumentacija za  izvedbo gradnje – PZI
 • Projektna dokumentacija za  izvedbo izvedenih del – PID
 • Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja – DGD
 • Projektna dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja – DGD
 • Urejanje dokumentacije upravnih postopkov
 • Legalizacija objektov

 • statični izračuni
 • električne inštalacije
 • vodovodne inštalacije
 • gradbeni inženiring
 • izvedba na ključ
 • mizarska dela
 • pleskarstvo
 • zidne in talne obloge

Kontaktirajte nas
1.

SREČANJE

Prepričani smo, da pomeni prenova prostora interpretiranje identitete posameznika v sam prostor, zato je srečanje v živo za nas zelo pomembno. V tej fazi poslušamo vaše želje, spoznavamo vaše ideje, cilje in način življenja in nato vse to prevedemo v oblikovanje vašega novega prostora. Na sestanku vas vodimo čez vašo vizijo, stil, materiale in barve, ki so vam blizu. Pogovorimo se tudi o finančnem in časovnem okvirju ter pričakovanju obeh strani.

2.

3D POSNETEK

Za vsako kvalitetno izvedbo potrebujemo natančne izmere prostora. V studiu IDEAS smo zato stopili korak naprej in vsak objekt oz. vsak prostor 3D posnamemo z robotom, tako da dobimo najnatančnejše izmere. Vse posnetke pregledamo s statikom in se nato pogovorimo o optimalni izvedbi, glede na vaše želje in finančni vložek.

3.

PRVA PREDSTAVITEV

S pomočjo tlorisa 2D prostora pripravimo prvo predstavitev, ki že vključuje vris oz. korekcije prostora na podlagi želja – predvsem se v tej fazi osredotočamo na rušilna in gradbena dela, da naročniku predstavimo funkcionalnost prostorov in njihovo novo vsebino. Vse to predstavimo naročniku in ga popeljemo po novih prostorih.

4.

PRVA DELOVNA VIZUALIZACIJA 

Glede na prve želje in 3D model prostora se začnemo v tej fazi ukvarjati z novo obliko prostora. 3D model se začenja plastiti z omejenimi teksturami, da si naročnik lažje predstavlja našo zasnovo ideje in funkcioniranje v prostoru. Pomembno je, da naročnik idejo začuti in da so izpolnjene vse njegove zahteve. V tej fazi snujemo osnove vsake sobe, pa tudi povezanost in pretočnost celotnega prostora.

5.

FOTOREALISTIČNA VIZUALIZACIJA

Ko z naročnikom preigramo vse ideje in predstavljene rešitve in pridemo do skupnih dogovorov, se lotimo fotorealistične vizualizacije. Vizualizacija že vsebuje vse materiale, barve, pohištvo in svetila, tako da si lahko naročnik dodobra predstavlja prostor in začuti vzdušje bivanja v njem. Vizalizacija je pomemben korak, saj naročnik ponotranji idejo, prav tako pa se med arhitektom in naročnikom vzpostavi zaupanje v proces.

6.

ZAKLJUČNA PREZENTACIJA VIZUALIZACIJE

Končna prezentacija zajema vse korekture naročnika iz prejšnje faze, prav tako pa obsega tudi že detajle, ki naročniku še približajo občutek bivanja v novih prostorih. Naročnika v tej fazi še enkrat popeljemo skozi vse prostore, razložimo njihovo zgodbo in povezavo. Predstavimo tudi končen nabor barv, materialov in pohištva, poigramo pa se tudi že z dekorativnimi detajli.

7.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE

Po potrditvi idejne zasnove preidemo v operativno fazo. V tem koraku pridobivamo ponudbe podizvajalcev, da začnemo pripravljati stroškovni okvir in sestavljati časovnico izvedbe del. Prav tako mora imeti vsak projekt načrt za izvedbo, ki predvidi rušitvena in gradbena dela, elektro in strojne instalacije, polaganje stenskih in talnih oblog, načrt osvetlitve in samih luči pa vse do akustike, mizarskih načrtov in opisa materiala.

8.

STROŠKOVNI OKVIR

Po zaključeni in potrjeni vizualizaciji se lotimo priprave pridobivanja ponudb izvajalcev in stroškovne ocene projekte. Pomembno je, da je naročnik vpleten v vsako fazo in da ima ob vizualni predstavi tudi nenehen občutek za stroškovni in izvedbeni okvir.

9.

NADZOR GRADNJE IN NOTRANJE OPREME

Ko se na objektu začenjajo gradbena dela, smo tam dnevno prisotni, da nadziramo napredek in kvaliteto vsakega koraka. Ko je ta faza zaključena, nadzorujemo tudi vsak korak vnosa in montaže notranje opreme in dekoracije. Prizadevamo si, da je vse izvedeno tako, kot smo si zastavili in pri nadzoru smo neizprosni. Pri vsakem projektu poskrbimo tudi za temeljito generalno čiščenje objekta, da lahko naročnik od prvega koraka v objektu uživa njegovo polno funkcionalnost.

Izvedba projekta v sedmih tednih.

Članstvo v italijanskem združenju mednarodnih arhitektov, obrtnikov in priznanih trgovin nam nudi ekskluzivno mrežo preverjenih strokovnjakov ter dostop do vrhunskih materialov in produktov. Zagotavlja nam doseganje najvišjih standardov v arhitekturnem oblikovanju in realizaciji, v najkrajšem možnem času.

Po tem, ko so na objektu končana gradbena in inštalacijska dela ter tlaki, lahko ne glede na velikost in obsežnost projekta zagotovimo zaključek projekta v sedmih tednih. Naročnik potrdi skupni stroškovni in izvedbeni načrt, ki se po potrditvi ne spreminjata. Združenje zagotavlja tudi garancijo na kakovost.

Kontaktirajte nas